Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek Z obsahu časopisu:

 Kupcem ve starověkých Pompejích 
Jak fungoval obchod v římském městě před dvěma tisíci let

 Pod náporem barbarů 
Jakou úlohu sehrály barbarské kmeny při pádu římské říše

 Římské a americké impérium 
Co všechno měla společného římská říše s dnešními USA?

 Elitní garda římských císařů 
Pretoriáni byli osobními strážci císařů a někdy i jejich katy 

 Paní aténského domu 
Život a povinnosti manželky zámožného Atéňana

 Caesarovo galské tažení 
Povídka o velkých bitvách očima prostého legionáře

 Mýty starých Řeků 
Od počátku světa k zlatému a železnému věku lidí

 Dědictví antiky 
Rozhovor s historičkou Jarmilou Bednaříkovou o antické civilizaci

 Věda a objevy 

 

 Písmo Cyrila a Metoděje 
Slovanské texty psané hlaholicí, cyrilicí a později azbukou

 Od sandálů k teniskám 
Jak dělali boty naši předkové

 Jak měřili čas Římané 
Co všechno měl kalendář starých Římanů společného s naším

 Za zlatou a stříbrnou žílou 
Jak se těžily drahé kovy ve středověkých Čechách

 Válka a politika 

 

 Zrádce husitské revoluce? 
Šlechtic Diviš Bořek z Miletínka vedl vojska panské koalice v bitvě u Lipan

 Pomoc poválečným uprchlíkům 
Příběh milionů zapomenutých obětí druhé světové války

 Zkáza Kartága 
Závěrečná část seriálu o punských válkách

 Sám proti monarchii 
Revolucionář Josef Václav Frič na pražských barikádách

 Armády starověkých Sumerů 
Umění války v počátcích lidské civilizace

 Tři mírové smlouvy na V 
Verdun, Vestfálsko a Versailles byly dějištěm jednání, která změnila Evropu

 Edvard Beneš o obraně republiky 
Fiktivní rozhovor s prezidentem o tom, proč podepsal mnichovský diktát

 Legendy a náboženství 

 

 Záhadná archa úmluvy 
Příběh nejposvátnějšího předmětu židovské historie

 Zápas mezi Bohem a Satanem 
Jak vnímali středověcí lidé ďábla?

 Krásky z hlubin 
Mýty a skutečnost o sirénách a vodních pannách

 Život a umění 

 

 Život v dobách krále Artuše 
Legendy o králi Artušovi nemají s historickou skutečností mnoho společného

 Smír husitů a císaře Zikmunda 
Jihlavská slavnost při vyhlášení Basilejských kompaktát

 Mistr japonského malířství 

Umělec Hokusai údajně dokázal namalovat dva vrabce na pouhé zrnko rýže

 Historie v současnosti 

 

 Kde ztratil Žižka oko? 
Kde je pohřbený kníže Metternich? Plzeňský kraj byl dějištěm mnoha významných událostí 

Příloha Živé historie 12/2009 připomíná 5 000 let starý historický artefakt, kterým je tentokrát známá Standarta z Uru.

Více o Živé historii na www.epublishing.cz/ziva-historie